Благодари му, че ти показа от какво НЕ се нуждаеш в живота си

5268

Благодари му за сълзите и за разпилените носни кърпички по пода, които нямаха край.

Благодари му за разбитото сърце, пълното емоционално разрушение и психическо изтощение.

Благодари му, че не видя усилията, които полагаше, за да бъдеш най-добрата за него. Въпреки тях, пред теб винаги стояха повече от една други, които не те превъзхождаха по нищо, но пак бяха преди теб.

Благодари му за всичко това, не го мрази, прости му, защото той бе ценен урок в живота ти.

Благодари му, защото ти показа точно от какво не се нуждаеш в живота си. Показа ти, че си най-добрата възможна версия на себе си, просто той не бе достоен за теб. Показа ти, че заслужаваш много повече от престорена фалшива любов.

Заслужаваш повече от това да бъдеш пренебрегвана, защото някой би ценил мнението ти, повече от това да не бъдеш изслушвана, защото за някой думите ти биха били закон, повече от това да бъдеш заблуждава, защото някой би дал всичко да тази искреност и невинност, която струи от теб. Заслужаваш нещо повече от него и той ти го показа много ясно.

След него със сигурност няма да бъдеш същата. Но, това не е толкова лошо. Ще се научиш да се доверяваш само да онези, които докажат, че може да разчиташ на тях. Ще се научиш да бъдеш силна, да цениш себе си и сърцето си.

Ще се научиш да не позволяваш на никого да те накара да се чувстват маловажна и недостойна, защото не си такава. Ще разбереш, че хубавото тепърва предстои и ще се чувстваш по-свободна и по-обнадеждена.

Ще научиш най-важния урок – че не се нуждаеш от никого, за да се чувстваш добре. Трябва да разчиташ първо на себе си, да се бориш и оцеляваш. Ще разбереш, че не се нуждаеш от ничие одобрение, че може да бъдеш и да правиш каквото поискаш, че не е необходимо да си поставяш рамки, ти не си птиче в клетка… или поне вече не.

И затова му благодари. Той беше най-тежкият урок и най-лошият опит, който те научи на най-ценните неща. Не му мисли зло, напротив. Пожелай му някой ден да се превърне в силен и добър човек, който да е способен да изпита щастие. Защото ти вече си. Ти премина най-трудното изпитание, изстрада своето щастие и е време да го получиш.

Благодари му, че ти се случи, защото вече знаеш какво да допускаш и какво не в живота си. Знаеш къде да не оставаш и къде да не влагаш чувства. Знаеш къде не си заслужава дори да поглеждаш.