Животът в сентенции от народната мъдрост

2404

Животът е чудно красива феерия от изживявания, която често пъти предизвиква трагични или комични ситуации. Този непосредствен и жив живот е събран в редица народни български мъдрости, под формата на поговорки и пословици.

Повечето от тях са толкова истински и мъдри, че като се замислим над тях, осъзнаваме нещата по друг начин. По друг начин се смеем, действаме и живеем, защото нещата често пъти не са това, което виждаме, а това което живота е определил за нас.

Народната мъдрост е казала в живота, „Ако гониш два заека, няма да хванеш ни един“. Така погледнато раздвояването на целите, води единствено до невъзможността да ги изпълним. Когато сме целеустремени само към една осъзната цел, можем много по-лесно да я постигнем в действителност.

Така и „Ако искаш да познаеш човека, дай му власт“. Властта разкрива в пълна степен дали си силен или слаб. Дали си малодушен и правиш компромиси със съвестта си или си принципен и честен.

Да си спомним днес тази поговорка е много полезно, защото хората около нас се променят за секунди, когато им се даде власт и това е с години, а не от вчера или днес.

Любима наша поговорка на българската народна мъдрост за живота е „Блага дума железни врати отваря“. Когато си човек преживял и видял много, не изричаш думите прибързано.

С годините всеки осъзнава, че именно в трудните и тежки моменти, в препирните и споровете, именно благата дума е тази, която помага.

„Всяко чудо за три дни“ е поговорката, която ще ни отвори очите за преходността на времето, събитията и случващото се около нас.

Днес сме тъжни и самотни, утре усмихнати и обградени с хора. Живота е динамика и динамиката е живот, затова и няма нищо вечно, което да не търпи промяна, просто се изисква търпение.

„Дето комин, там и дим“ е мъдрост, която всеки от нас трябва да помни. Няма къща и семейство без спорове и различия. Но пък именно трудните моменти и напасването на характерите са нещата, които ни сплотяват във времето.

Важното е да бъдем толерантни и да помним, че семейството е най-важното и трябва да се пази. „Докато човек умре, все ум събира и пак без ум умира.“ И как иначе цял живот се учим, я от другите, я от грешките си и пак си отиваме недоразбрали и недоизживели живота си. Живота е необятно училище и никога не можем да го завършим успешно. Все остава по нещичко не научено.

„Капка по капка вир става“ и така в живота ден подир ден трупаме мъдрост. Трупаме опит и сила, за да ставаме по-опитни, по-добри към себе си и другите и по-толерантни.

Важното е капката да не прелива чашата, а да пълни вира, защото двете неща са напълно различни! Поучете се от народната мъдрост за живота, има още много пословици, които са коя от коя по-смислени.