Електрически и газови котли

Електрически и газови котли

Електрическите и газови котли се използват за отопление и доставяне на битова гореща вода за различни видове жилищни сгради, офиси, ресторанти и др. Те работят в система за централно отопление.

С тях осигурявате самостоятелност и независимост на Вашето домакинство - топла вода и отоплителна мощност според Вашата лична необходимост. Можете да генерирате голямо количество допълнителна енергия, благодарение на газов или електрически котел.

Този вид системи предлагат и добра икономичност, ефективност на работа, отлични резултати.

Електрически и газови котли

Източник: bosch-thermotechnology

Електрически котел

Електрическите котли са предназначени за крайния потребител - за инсталиране в къщи и апартаменти, като осигуряват висококачествено и екологично отопление. Работата на едноконтурни нагреватели за отопление гарантира много добра автономност на работа, комфортна температура и капацитет от битова гореща вода.

Електрическият котел обикновено се използва заедно с друг източник на топлина - печка на твърдо гориво, термопомпа или друг вид нагревател.

Тези уреди нямат нужда от много поддръжка по време на експлоатация и също така не генерират почти никакъв шум - работят много тихо. Цената на пазара на самото съоръжение е достъпна и не представлява толкова сериозна инвестиция. Тези уреди са компактни, удобни и лесни за използване. Не произвеждат вредни емисии.

За недостатък се счита значителната консумация на електроенергия при тези уреди. Те имат и по-високи изисквания за качеството на окабеляване. Спестяване на средства пък могат да се постигнат чрез монтаж на специален акумулатор, който ще натрупва топлинна мощност през нощта и ще я отдава през деня.

Електрически и газови котли

Източник: bosch-thermotechnology

Газов котел

Газовите котли използват природен газ и пропан-бутан, за да работят, осигурявайки енергия за централно отопление и битова топла вода. Тези уреди гарантират значително по-нисък разход на средства в сравнение е електрическите котли.

Газовите уреди възпроизвеждат достатъчно отоплителна мощност и за по-големи жилищни или работни помещения (за разлика от котлите на ток).

Природният газ е много икономичен вариант за отопление на дома, но в същото време не е никак екологичен и нанася вреди на околната среда, освобождавайки въглерод в атмосферата при изгаряне. Газовите котли изискват и отделяне на специално помещение за монтаж.

Също така е важно да се знае, че годишното обслужване на един газов котел е силно препоръчително - тези уреди са по-капризни и трудни за поддръжка от електрическите. 

*Газовите котли биват два вида: конвенционални и кондензни. Първите са по-остарял вариант - те излизат от употреба, заради несъответствие с новите еко правила, като биват изцяло заместени от кондензните. Основната разлика между двата типа е в коефициента на полезно действие, което при конвенционалните е ниско и така консумацията на газ е значително по-висока.

***

Ефективността на отоплителните съоръжения с газов или електрически котел е неоспорима, но и зависи от качеството на самото оборудване. Затова при желание да изградите такава система в дома си, трябва да заложите на максимално качествени продукти.

Широк набор от високоефективни електрически и газови котли ще откриете на onlinemashini.bg. При поръчка на отоплителен котел от този сайт ще получите висока надеждност на продуктите, отлични цени, до 3 години гаранция, безплатна доставка и професионална консултация.

Copyright 2021 - Lifetime.bg
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram