Как да изберем правилните пневматични връзки

Пневматичните връзки са необходими във всяка система за газ под налягане за свързване на участъци от тръби, тръбопроводи или маркучи. Обикновено те имат по-плътни уплътнения и са подложени на по-ниско налягане от хидравличните връзки и често се срещат в пневматичните измервателни уреди и системите за логически контрол, както и в движещи се части като цилиндри. В днешната статия ще разгледаме защо подобни бързи връзки за въздух са полезни и важни. 

Въпреки че връзките могат да представляват дребна подробност от цялостния дизайн на пневматичната система, те са може би най-важните от всички елементи. Пневматичните връзки, заедно с техните тръби, маркучи и тръбопроводи, свързват всички останали основни компоненти заедно и следователно могат да окажат значително влияние върху ефективността, безопасността и консумацията на енергия на цялата система.

Пневматиката се използва в много от съвременните индустриални среди и среди за автоматизация, като съществува все по-широка гама от възможности, от които да избирате своите компоненти. Следователно, за да знаете как да избирате пневматични връзки, трябва да съобразите материалите с работата и средата. За да разбиете този процес, първо трябва да определите:

  • специфичната среда, в която ще работи вашето оборудване
  • необходимото налягане на въздуха или спецификацията PSI на вашето оборудване
  • всички одобрения, които може да са необходими за оборудването и неговите компоненти
  • материала(ите), от който(ито) трябва да бъдат изработени вашите връзки
  • вида и размера на тръбите, които ще са ви необходими
  • вида и размера на резбата, от която ще се нуждаят вашите връзки

Конструкцията на пневматичните връзки трябва да позволява свободното движение на необходимия въздух или газ без възможност за значителни спадове в налягането. Тръбите и маркучите трябва да бъдат конфигурирани възможно най-просто, така че да не се губи енергия при преминаването на въздуха през системата. Винаги използвайте прави трасета, когато това е възможно, и използвайте колена и тройници само ако е абсолютно необходимо.

При избора на пневматични връзки има някои ключови фактори, свързани с околната среда, които също трябва да се вземат предвид. Работната температура, посочена от производителя, определя температурния диапазон или експлоатационните температурни показатели, в които конкретната връзка е проектиран да работи. Тази стойност се измерва в градуси по Целзий (°C) или градуси по Фаренхайт (°F) и връзката може да се повреди, ако работи над или под този посочен диапазон. Трябва да се има предвид, че температурата на околния въздух на входа на компресорния агрегат ще се отрази на мощността на сгъстения въздух.

При нагряване или повишаване на температурата на въздуха налягането спада, така че оборудването за индустриална автоматизация по принцип трябва да се използва само в среда с контролирана температура. Най-общо казано, всеки 5º F понижение на температурата води до 1 % подобрение на ефективността и икономията на енергия, но както високата температура на околния въздух, така и ниското налягане на входа ще повлияят значително на производителността. Също така е факт, че повишаването на работната температура ще доведе до намаляване на работното налягане на полиуретановите и найлоновите тръби.

Copyright 2021 - Lifetime.bg
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram