Какво трябва да знаем за кредитите за рефинансиране?

Какво трябва да знаем за кредитите за рефинансиране?

Един от факторите, които влияят на стандарта на живот при всеки човек, е управлението на личните финанси. Понякога обаче могат да възникнат непредвидени ситуации, които да застрашат финансовата ни стабилност. Едни от проблемите, с които може да се сблъска един кредитополучател, е затруднението по изплащането на вноски по няколко на брой кредита. 

При такава ситуация вариант е да вземем нов заем и да го използваме за погасяване на кредитите си. Но по-удачна опция е да изберем банка или друга финансова институция да погаси от наше име задълженията ни и да промени условията по нашите кредити, което ще ни спести ценно време и пари.

Какво трябва да знаем за кредитите за рефинансиране?

Източник на изображение: Pixabay

Например, ако имате да изплащате задължения по няколко кредита, но при сключване на споразуменията по кредитите не сте били информирани подробно относно условията по кредитите, които включват размера лихвите на всеки един от кредитите, годишния процент на разходите, както и размера на таксите им за поддържане на сметка, рефинансирането на кредит е подходяща опция за вас.

Ако ситуацията ви е такава, че имате повече от един кредит и по-голяма част от доходите ви се разпределят по финансови институции, или пък ви се е случвало да планирате кой кредит първо да изплащате, има една опция за вас, която има потенциал да облекчи финансовата ситуация на всеки кредитополучател. И тя е обединяване на задълженията.

Правилният мениджмънт на финансите несъмнено подобрява стандарта на живот. С избор на обединяване на задълженията си към банкови или кредитни институции може да излезем от финансовото си затруднение.

Услугата кредити за рефинансиране на задължения към други кредитори спестява на всеки кредитополучател не само средства по изплащането на таксите на кредиторите, но и време. Ако се възползвате от нея, няма  нужда да помните условията по споразумението си към всеки един кредитор, кога е падежът на всяка една вноска и нейния размер.

Какво трябва да знаем за кредитите за рефинансиране?

Източник на изображение: Pixabay

Какво представляват кредитите за рефинансиране?

Рефинансирането представлява вземане на нов кредит, който се използва за погасяване на остатъка от главницата по настоящо  задължение, без да има нужда да се изплащат сумите по такси и лихви до изтичането на първоначалния срок на кредита. То може да се приложи в случаите, когато физическо лице вече е сключило споразумение за кредит с банкова или финансова институция.

С помощта на рефинансиран кредит  можем да обединим едно или няколко задължения към банкови или финансови институции в само едно и да избегнем плащането на такси в различен размер за всеки кредит. 

Казано с по-прости думи, рефинансираният кредит включва замяна на един кредит с друг с цел постигане на по-добри условия за кредитополучателя.

При кредитното рефинансиране има голяма вероятност новите условия по кредита да са по-благоприятни от предходните. Това и прави този тип услуга подходяща за кредитополучатели с лоша кредитна история.

Какво трябва да знаем за кредитите за рефинансиране?

Източник на изображение: Pixabay

Предимството на  кредитите за рефинансиране е, че предлагат на всеки клиент на банка или финансова институция възможността да промени условията на настоящите си задължения, което ще го улесни в процеса на изплащането им. 

Основното, което прави рефинансирането на кредит,  предпочитана тип услуга от клиентите на банка е, че при него има вероятност новото споразумение за финансови задължения да предложи по-изгодни условия. Те могат да включват по-малък размер на месечната вноска, по-нисък лихвен процент, по-малък срок на изплащане на вноските по кредита, както и други благоприятни за клиента условия.

Рефинансирането на кредит ни дава опцията да обединим своите задължения към банки и фирми, които предлагат бързи кредити на едно място и да имаме един заемодател. Всеки вид съществуващо кредитно задължение може да се рефинансира с нов кредит.

Има няколко банки в страната, които предлагат услугата рефинансиране на кредит. Някои от тях предлагат ипотечни кредити за рефинансиране на задължения

Кога е подходящо да се избере рефинансиране на кредит?

Опцията рефинансиране на кредит за физически лица е подходяща при няколко случая:

  • ако сте взели кредит при неизгодни за тях условия
  • затруднявате се при изплащането на вноските си по настоящите кредити
  • ако имате споразумения за кредит към няколко банкови или финансови институции
  • ако искате по-различна падежна дата за всички ваши месечни вноски
  • искате да се възползвате от оферта на вашата банка
  • искате да направите промени по размера на кредита или да изберете допълнителна сума след като изплатите даден кредит
Copyright 2021 - Lifetime.bg
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram