Предимства на бързите кредити

Младо семейство обсъжда бързи кредити

Кредитирането се превръща в един главен метод за осигуряване на финансовите нужди на редица потребители, поради повишаващите се разходи и неуспехът на приходите да ги „догонят“. Банките, обаче, предоставят множество условия, изисквания и дълъг период на разглеждане. Всичко това кара доста хора да ги избягват.

Съществуват и небанкови финансови институции, които предоставят така наречените бързи кредити. Те стават все по-познати сред обществото. Какви, обаче, са ползите от тях?

Бързина

Главната полза на това потребителят да заяви бърз кредит е фактът, че обикновено той ще бъде разгледан още в същия ден. Понякога – дори в рамките на няколко часа. В повечето случаи потребителите просто отиват, попълват документите, предоставят личните си данни и съвсем скоро разбират дали са одобрени. При одобрение, средствата обикновено се предоставят в рамките на няколко часа.

Улеснен процес

В банковите институции обикновено процесът по финансиране и дълъг и значително по-усложнен. Изискват се документи за удостоверяване на доход, за липса на някои видове задължения, дълъг процес на разглеждане и одобряване на искането за кредит.

В небанковите финансови институции, обезпечаващи бързи кредити, обикновено този процес протича по-леко и по-бързо. Не се изискват купища документи, които да се одобряват на едно или друго ниво.

Отпускане и с по-лоша кредитна история

Ако потребителят е с лоша кредитна история, банковият заем може да е далеч по-труден. Съответно, в такива случаи предимството на бързия кредит е, че може да бъде отпуснат дори при по-лоша кредитна история.

Да, в някои случаи и при бързите кредити може да има отказ, но за да се случи това, кредитната история трябва да е далеч по-лоша или пък да се кандидатства за няколко кредита едновременно, в няколко институции едновременно или да има множество налични настоящи кредити и т.н.

Липса на нужда от поръчител

Все пак и при небанковите финансови институции понякога се налага присъствието на поръчител. Това е необходимо особено при по-високи суми. В повечето случаи, обаче, такъв не е нужен. По-голямата част от ситуациите, свързани с отпускане на бърз кредит, не изискват поръчител или някакво обезпечение.

Множество видове кредитни продукти

Естествено, друго предимство на бързите кредити е че се предоставят множество видове кредитни продукти. Може би най-популярните са тези за текущи нужди или кредитите до заплата. Също така, обаче, има и разнообразни други видове кредити, включително за покупка на уред, за ремонт на жилище, за закупуване на автомобил.

Широка гъвкавост

Кредитите от небанкови финансови институции обикновено не са толкова големи по сума, колкото биха отпуснали банките, но все пак могат да достигнат до значителни средства. Минималните и максималните суми на кредитите варират значително. Същото важи и за сроковете за изплащане, като те могат да се простират до няколко години.

Съответно, в зависимост от нуждите и възможностите си, потребителите могат да се възползват от широката гъвкавост на бързите кредити и да изберат сума, срок и, съответно, месечна вноска, които биха им били изгодни и не биха се отразили зле на бюджета им.

Copyright 2021 - Lifetime.bg
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram