Причини и рискови фактори за развитие на левкемия: Разбиране на връзките

Докато точните причини за левкемия остават до голяма степен неясни, изследванията са идентифицирали редица фактори, които могат да увеличат риска от развитие на това заболяване. Тези рискови фактори включват сложна комбинация от генетична предразположеност, излагане на определени елементи от околната среда и навици, свързани с начина на живот.

Генетични рискови фактори

Наследствените генни мутации играят роля в развитието на левкемия, въпреки че самата левкемия не се счита за наследствено заболяване. Някои редки генетични синдроми обаче могат да увеличат риска от развитие на левкемия. Ако се притеснвате, дали бихте могли да имате по наследство, може да разгледате симптоми на ХЛЛ. Един такъв синдром е синдромът на Даун, който е най-често срещаната генетична причина за левкемия.

Синдромът на Даун възниква поради наличието на допълнителна пълна или частична хромозома 21 в клетките на тялото. Тази допълнителна хромозома може да наруши нормалния растеж и развитие на клетките, включително тези, които произвеждат бели кръвни клетки. Хората със синдром на Даун имат по-висок риск от развитие на левкемия, особено остра миелоидна (AML) и хронична миелоидна левкемия (CML). Смята се, че допълнителната хромозома 21 допринася за натрупването на мутирали бели кръвни клетки, което води до заболяването.

Free An artist’s illustration of artificial intelligence (AI). This image depicts how AI could assist in genomic studies and its applications. It was created by artist Nidia Dias as part of the... Stock Photo

Хромозомните аномалии играят важна роля в развитието на определени видове левкемия, особено хроничната миелоидна левкемия (CML). Тези аномалии включват специфични промени в структурата или броя на хромозомите, които могат да доведат до неконтролирано клетъчно делене и повишен риск.

Един от най-известните примери за хромозомна аномалия, е транслокацията на Филаделфия (Ph+), която се наблюдава при около 95% от пациентите с хронична миелоидна левкемия (CML). Ph+ транслокацията включва парчета от хромозоми 9 и 22, които се сливат, създавайки нова хромозома, известна като Ph хромозома. Тази хромозомна промяна води до свръхекспресия на протеин, наречен BCR-ABL, който насърчава неконтролирания растеж и делене на белите кръвни клетки.

Free Cells under Microscope Stock Photo

Рискови фактори, свързани с околната среда

Рискови фактори, свързани с начина на живот

Free Close-up Photo of Cigarette Ashes Stock Photo

Важни уточнения

Разбирането на потенциалните рискови фактори за левкемията е решаващо както за медицинските специалисти, така и за хората, които се притесняват за риска си. Въпреки че много рискови фактори не могат да бъдат контролирани, промени в начина на живот, като отказване от тютюнопушене и поддържане на здравословно тегло, могат да намалят цялостния риск от ракови заболявания, включително левкемия. Продължаващите изследвания непрекъснато ни помагат да разберем още повече за сложните фактори, причиняващи левкемията, с надеждата някой ден да можем да предотвратим и излекуваме напълно това заболяване.