С какво английското училище е по-добрият избор за вашето дете?

Ако се намирате в етап, в който трябва да решите в какво училище да запишете вашето дете, то със сигурност ви предстои много сериозен и труден избор. Изборът между държавно училище с българско преподаване и частно английско училище не е лесен, но си струва да помислите върху двете възможности.

Частното английско училище със сигурност е доста скъпа инвестиция, която не всяко семейство би могло да си позволи и би затруднило семейния бюджет. Но от друга страна възможностите, които дава и би предоставило на вашето дете със сигурност ви кара да се замислите дали не си струва. 

След като вече сте го поставили като въпрос пред себе си, то най-вероятно и вие сте открили позитивите на английското училище. Затова днес ще ви представим едни от най-големите предимства, които може да има едно английско училище. С това се надяваме да ви помогнем и улесним избора.

Високо академично ниво

Английското частно училище дава възможност на децата да учат на много високо ниво. Това означава, че английското училище следва учебния план съгласно българските стандарти, но в същото време го съчетава с академичните нива, които са по британския учебен план. 

Това дава възможност на децата да развият от ранна детска възраст едно много по-високо академично ниво, което помага и в тяхното личностно израстване. Това няма как да се случи в обикновените държавни училища, независимо дали са с езикова насоченост или не. Те следват изцяло български стандарт, което ограничава и възможностите на вашето дете.

Малки класове

Едно от най-големите предимства на частното английско училище е, че класовете в него се състоят от малък брой ученици. Всеки клас е с по 10- 12 ученика. Това е огромен плюс, тъй като може да се обърне внимание на всяко едно дете, както и много лесно да се наблюдава неговото развитие. Така се дава възможност да се наблегне на сферите, които са му най-трудни и да настигне своите връстници.

Изучаване на чужди езици

Друго огромно предимство на английското училище е възможността от интензивно изучаване на чужди езици. Английското училище предлага двуезично изучаване - на английски и на български език. Това дава възможност на децата бързо да усвоят чуждите езици на много високо академично ниво.

Също така, след пети клас имат възможността да запишат втори чужд език, което ще допринесе за богатата им езикова култура. Както знаем, днес владеенето на чужди езици се превърна в задължително умение, което отваря много врати. Именно затова е важно да се набляга на тях още в началните класове. В това отношение, английското училище дава възможност на вашето дете да овладее максимално тънкостите на всеки един език.

Допълнителните учебни предмети

Сред класическите учебни предмети, които се преподават както в частните, така и в държавните училища, английското училище предлага и допълнителни предмети. Те са свързани с развиване на логическото мислене, емоционалната интелигентност, както творчески и социалните умения.

Едно от най-важните неща в развитието на вашите деца не е това да изкара високи оценки и да си научи учебния материал. Нещо по-важно, което трябва да развие е емоционалната интелигентност и способността му да приема и комуникира с останалите деца. Нещо, в което държавните училища са все още слабо развити.

Частното английско училище дава възможност на децата да бъдат себе си, да се научат да комуникират с останалите и да изразяват своите мисли и емоции. Дава им възможност да открият творческия си потенциал и да го развиват. Това помага на децата в собственото им опознаване и преоткриване.

Всичко това се дължи благодарение на малкия брой ученици в училището. Така се дава възможност на учителите да могат лесно да се концентрират и съсредоточат към всяко едно дете. Английското училище дава възможност и за самостоятелно обучение, при което всяко едно дете може много бързо и лесно да напредне и да му се обърне необходимото внимание.

Едно английско училище е съсредоточено върху качеството на образованието на децата. Освен, че в него се обучават малък брой ученици, едно частно английско училище има и високи критерии при подбора както на учениците , така и на самите учители. Това помага за създаването на една учебна среда на високо академично ниво, което доказва, че изборът на английско училище е едно от най-добри решения, които можете да вземете за вас и вашето дете.